HANAPHACO – Sự lựa chọn của niềm tin

I. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP

HANAPHACO luôn xác định rõ tầm nhìn doanh nghiệp chính là niềm tin bền vững cho khách hàng, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, mục tiêu của chúng tôi đến năm 2030 trở thành thương hiệu dược  phẩm hàng đầu Việt Nam. Để tạo dựng được niềm tin cùng chỗ đứng trên thị trường hiện nay, HANAPHACO luôn hoạt động dựa trên sứ mệnh:

II. SỨ MỆNH

    • Cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cao bằng chính tâm huyết, sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm.
    • Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam trong phương châm kinh doanh.
    • Mang lại giá trị và sự phát triển bền vững cho các nhà đầu tư, đối tác và cán bộ nhân viên Công Ty.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hanaphaco luôn mong muốn và nỗ lực để trở thành biểu tượng niềm tin, sự lựa chọn hàng đầu của người dân Việt Nam về thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

CHẤT LƯỢNG: Cam kết mang đến chất lượng tốt nhất trong từng sản phẩm.

ĐẠO ĐỨC Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức. Sức khỏe và sự an toàn của người bệnh là ưu tiên hàng đầu.

TÔN TRỌNG Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.